top of page

Hunden på utstilling!

 

Min første utstilling var i 1981. Siden har det blitt utallige. Jeg må innrømme at jeg er nok bare sånn måtelig interessert i «sporten», men ser – og støtter hensikten med utstilling, som mangeårig oppdretter.

 

En ting jeg imidlertid synes er beklagelig, og som dessverre er veldig vanlig å se når en står ringside, uansett rase, - er uvøren håndtering med båndet. Det er alt for mange som bruker båndet som styringsmiddel – bare fordi de kan, og fordi de ikke har tatt seg nok tid til å trene hunden. Denne håndteringen er dessverre åpenbart aversivt (= oppleves som ubehag) for hundene, og ødelegger både hundens utstråling og bevegelsesmønster, - slik jeg ser det.


Hvordan skal hunden vises?

Det er litt forskjellig hvordan rasene skal fremvises, og det er lurt lese standarden litt dersom man er usikker på sin rase. Eller spørre oppdretter.

 

«Min» rase skal etter standarden ikke bære halen over rygglinjen. Det står litt i konflikt med en glad hund med halen opp, men alt kan trenes.

Min personlige prioritering er alltid en fornøyd hund, og jeg er villig til å la premiegraden gå litt ned pga høy haleføring - dersom det er et valg.


For min del er det ofte slik at jeg bruker mer tid på å trene egne hunder enn de hunder som ikke bor her, selv om de hører til kennelen. Jeg tenker at denne artikkelen kanskje også kan motivere mine samarbeidspartnere til å trene sine hunder, litt sånn dann og vann, slik at litt "grunnsteiner" er lagt før jeg overtar.


Her vil jeg forklare hvordan jeg trener mot utstilling. Det er ikke en fasit, men basert på de metoder jeg liker å bruke i min hundetrening. Kanskje kan det gi deg noen tips?

 

Øvelse 1: Ta på utstillingsbåndet

Først av alt trener jeg på å ta på, - og av utstillingsbåndet, uten å måtte bruke noen form for tvang. Jeg vil at assosiasjonen til båndet skal være udelt positiv, og gi hunden en forventning om at nå skal vi ha det gøy!Jeg er nøye på å ta på utstillingsbåndet kun ved trening, og å ta det av etter at treningsøkten er ferdig. Jeg vil nemlig ikke at hunden skal lære seg at den kan dra dit den vil når jeg ikke er oppmerksom, - ei heller vil jeg at den skal erfare ubehagelige ting eller unødvendige rykk i båndet. Dette er dessverre noe som fort kan eskalere i takt med både uforutsette hendelser rundt ringen, og som resultat av eget stress som fort overføres til hunden.

Utstilling skal være en hyggelig opplevelse, både for hund og eier - mener jeg!

 

Øvelse 2: Trene fokus opp/vekk fra bakken

Neste øvelse er å trene på å få fokuset opp fra bakken. På «min» rase er det særs kort ned, i tillegg til at det er en utpreget liten jakthund, - så akkurat dette med å unngå snusing kan kreve endel trening over tid. Samt et helt nødvendig behov for å måtte trene på forskjellige steder.

 

Jeg starter øvelsen med å legge en godbit på bakken og la hunden spise, for så å legge ned en ny godbit på bakken igjen, og la hunden spise. Jeg gjentar kanskje 8 - 10 ganger. Jeg forlanger ingenting, bare legger ned godbiter.

Etter noen repetisjoner avventer jeg uten å legge ned en godbit på bakken. Jeg venter og belønner straks når hunden ser spørrende opp på meg, liksom for å si: «...jamen du, hvor ble det av maten nå da..??».

Når jeg oppnår denne responsen, belønner jeg vekselsvis ved å legge godbit på bakken og vekselsvis ved å gi godbit direkte fra hånda. Se hvordan det kan se ut her:


 

Øvelse 3: se mot godbit uten å ta før frisignal

Jeg liker parallelt med dette også å trene øvelsen «omvendt lokking», som egentlig bare går ut på at hunden skal kunne se mot godbiten uten å ta før «værsågod» signalet kommer. Øvelsen er anvendelig både på bordet og på bakken, men jeg må være bevisst på å trene begge deler for at det skal fungere på en utstilling. I første del av denne filmen kan du se hvordan jeg trener øvelsen:Min erfaring er at en utstilling kan være et svært stressende sted, og jo bedre «grunnmur» jeg har bygget i hundens forståelse for hva vi skal gjøre når utstillingsbåndet settes på, jo lettere klarer den å «hente frem» læringen også i en slik setting.

Jeg må imidlertid også være bevisst på å gjøre på utstilling slik jeg har trent på ellers, - for at alt skal bli helt gjenkjennelig for hunden!

 

Øvelse 4: Følge i den retning båndet strammer

I ringen skal hunden trave langs min venstre side, uten å dra, uten å snuse og helst uten å se opp på meg. Målet er at den skal se fremover, men det oppnår jeg etterhvert ved å belønne kun når hunden ser fremover. Så langt er jeg ikke kommet ennå, men har det i bakhodet i treningen fremover.


Først må jeg trene på forståelsen av å gå i den retningen som båndet strammer. Jeg belønner suksessivt hver repetisjon i innlæringen. Gradvis trener jeg opp at hunden skal kunne gå lengre før belønning. Det kan se slik ut:


 

Øvelse 5: Front oppstilling – stå og bli stilt opp/håndtert

En viktig del av de korte minuttene i utstillingsringen er at hunden kan stå balansert i ro, slik at dommeren kan se ordentlig på den. Dette er en egen øvelse jeg også bruker tid på.

Slik kan det se ut på en nybegynnerhund:Jeg trener også på at hunden står foran meg, og forflytter seg rundt med meg. Jeg belønner suksessivt ethvert initiativ, og belønner strategisk i forhold til hvor jeg vil ha hunden.Øvelse 6: Føring & oppstilling

Etter litt trening, kombinerer jeg dette med å følge med i bånd og det å stille seg opp/stå.

Jeg liker helst at hundene kan stille seg opp selv, men trener likevel på at jeg skal kunne ta på de og «justere» litt. Det kan tidvis være nødvendig, om ikke annet som for å vise dommeren at jeg faktisk kan gjøre det også...

Da løfter jeg forresten aldri under buken, dels fordi de fleste hunder synes det er ubehagelig, men også fordi jeg synes det resulterer i skikkelig ukledelig «kustil». Hunden blir forknytt og strammer buken slik at den får karperygg.

 

Isteden trener jeg slik at jeg stryker langs overlinjen og ned bena. Det er både mer behagelig, forutsigbart og gir en mer avslappet oppstilling/ståposisjon.Bordtrening

Mindre raser må stå på bord mens dommeren nøye kjenner på de.

Det å stå på bord assosieres ofte med de gangene det er veterinærbesøk, mer eller mindre frivillig. Derfor trener jeg mye på at hundene blir trygge på bord utenom utstilling. Jeg bruker bordet både til treningsøkter og til stell, alltid med fokus på at der kommer det mange belønninger. På denne måten oppnår jeg trygge og ivrige hunder, som nesten slåss for å komme først opp på bordet.

 

Her er hvordan jeg deler opp og trener selve bordtreningen:

 

Øvelse 1: opp & ned av bord

Først må jeg trene på at hunden både blir fortrolig med å løftes på bordet, og til å bli trygg på bordet. Da gir jeg belønninger villkårlig og flere steder på bordet. Dersom hunden trekker seg litt for å bli løftet opp, belønner jeg hyppig i det jeg løfter den og opp også.Så trener jeg på selve håndteringen på bordet.

I denne øvelsen ligger både det at hunden løftes opp, at båndet strammes, at den blir håndtert - og etter hvert tatt grundig på, over alt, av fremmed person. Og denne personen er ikke alltid like forsiktig eller god på å lese hundespråk, så jeg legger vekt på at hundene mine får variert med forsiktig - og litt mer "røff" håndtering.


I trening gir jeg alltid belønningen selv, for da er det lettere for hunden å assosiere ev. uforutsette eller ubehagelige hendelser med en variabel i selve treningen. Dersom en fremmed får gi belønning - eks. dommeren (eller veterinæren), kan det fort assosieres med noe ubehagelig, og hunden blir i steden skeptisk etter gjentagelser. Dersom den er - som i mitt tilfelle - vant til at varierte (og gradvis vanskeligerer!) ting skjer under trening, blir det mer assosiert til noe som ikke er skremmende. Hunden blir heller sånn: "...døh! Det der har jeg ikke vært borti før! Var jeg flink nå eller?? Få belønningen nå...!", - og så opplever den det heller som en del av treningen. Som den jo er trygg på, - etter mange gode erfaringer!


Jeg er ellers nøye med at belønningsfrekvensen alltid økes i takt med «vanskelighetsgraden» i treningen, og progressjonen er det hele tiden hunden som bestemmer!

 

Jeg liker å trene grundig håndtering på bord selv, før jeg deretter ber familiemedlemmer/venner hjelpe til med å trene mer på håndteringen av hunden på bordet. Jeg ønsker å se at hunden er så trygg som mulig før jeg tar med hunden på utstilling. Da har den fått mange gode erfaringer på forhånd! 


Dessverre hender det at enkelte dommere – uten å mene det – kan komme til å skremme hunden. De er bare mennesker, og situasjon og omgivelser er ikke alltid like lett å ha kontroll på. F.eks. kan regnvær, regnkappe og det å bøye seg over en hund være en hendelse som kan skremme «det rette individet» grundig, - og på livstid.

Dersom hunden har mange gode treningserfaringer "i ryggsekken" på forhånd, er en slik opplevelse lettere å trene bort senere, - enn om det er unghundens første erfaring med utstilling.

 

Øvelse 2: Omvendt lokking på bord

Jeg bruker øvelsen «omvendt lokking» mye. Øvelsen er selvsagt på forhånd godt forståelig for hunden. Slik kan det se ut når jeg overfører treningen til å være på bordet:Øvelse 3: bord, bånd og oppstilling

De fleste dommere vil nok se en hund som kan stå selv, og tåle å bli tatt på. Da kan det være behov for at jeg strammer båndet, forflytter hunden etc. Dette forsøker jeg å trene på forhånd. Slik kan det se ut:
Ved å kombinere disse øvelsene, vil det legges et godt fundament for en god opplevelse på utstilling. Husk at det er viktig å trene alle steg i bordtreningen gradvis med fremmede mennesker! Unngå tvang, da ødelegges bare tilliten, og jeg lover; det er IKKE verdt det!


Merk gjerne at det er bedre å trene korte økter ofte, og gjerne på forskjellige steder - enn en lang økt. Selv bruker jeg stener og falne trær i skogen, stener eller bord i parken og annet brukbart å stå på for hunden.

Jeg trener så kanskje 5 min totalt, fordelt på 2 - 3 økter, - og det er det hele.


Jeg håper jeg har lyktes med å gi litt tips til utstillingstreningen her. Jeg poengterer at filmene er autentiske, helt uredigerte, - og laget av meg som fullstendig uproff. Men jeg håper det gir et godt bilde av hvordan jeg trener og tenker likevel.


Jeg ønsker lykke til med utstillingstreningen - og du, husk at det skal være gøy for dere begge!

89 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page