top of page
Få hjelp til atferdsendring og å forstå din hund

Atferd:

I samarbeid med Dyreatferdssenteret tilbys hjelp og veiledning innen atferdsproblematikk.

Mange opplever at hundeholdet ikke svarer til forventningene fordi hunden har utviklet uønsket atferd.  Vanlige problemer kan være:

  • Reaktiv atferd/stressreaksjoner

  • Bjeffing

  • Utagerende atferd/aggresjon

  • Hjemme - alene problematikk

  • Familierelasjonsproblematikk

  • Masete atferd

  • Uro/usikkerhet

  • Etc.

Vi er et team med solid faglig bakgrunn som kan tilby deg god hjelp.

For prisinformasjon om disse tjenestene, se her. 

 

bottom of page