top of page

Kursinnformasjon:

Rådehund - hundeskolen som ligger sentralt  i Østfold - tilbyr hundekurs hele året. Kurs holdes innendørs vinterstid. 

 

Om kursene: 
Treningsmetoden vi bruker her er positiv, bygget på velprøvde og godt dokumenterte læringsteoretiske prinsipper. 

Metoden kalles ofte for progressiv belønningsbasert trening. Det betyr i praksis at vi suksessivt belønner hundens eget initiativ, og legger til rette innlæringen med øvelser som gradvis bygger opp hundens forståelse.


Kursene våre holdes i mindre grupper for optimal oppfølgning (gjelder ikke kurs med eksterne instruktører!).

Praksistreningene foregår på sommerhalvåret hovedsakelig utendørs, men vi har et trivelig kursrom  som kan benyttes ved dårlig vær. Se gjerne film over plassen her. På kursene veksles det på teori og praksis hver kursdag, og du får skriftlig oppsummering, oftest med filmer over øvelsene vi gjennomgikk. 

Instruktør: Hovedsakelig er det Caærola C. C. Brusevoll som underviser, men tidvis leies eksterne instruktører fra inn- og utland for å holde spesielle typer kurs. Kurs for eksterne instruktører følger den enkelte instruktørs betingelser og opplegg.


*På alle kurs tilbys hva vi kaller for
observatørplass. Denne form for deltakelse på kurs gir deg mulighet til  å følge et kurs som i utgangspunktet er fullt. Med observatørplass får du ta del i all undervisning, men må i hovedsak trene hunden din litt på sidelinjen og uten instruktørens direkte oppfølgning. Dersom en av de ordinære kursdeltakerne uteblir en dag, kan du overta deres plass for dagen som ordinær kursdeltaker.

Det er bindende påmelding på alle kurs!

 

Merk også følgende:

Påmelding er bindende og eventuell avmelding må skje skriftlig.
Ved avmelding belastes 25% av kursavgiften.
Ved avmelding senere enn 15 dager før første kursdag, belastes full deltakeravgift så fremt det ikke fremvises legeattest/veterinærattest. Betalte plasser kan fritt benyttes av andre.

 

Ved påmelding bekrefter du at du deltar på kurset på eget ansvar, og at du selv er ansvarlig for skader som du eller din hund måtte forårsake.
Du kan ikke rette erstatningssøksmål mot instruktøren eller RådeHund om du eller din hund skulle bli skadet i forbindelse med kurset.
Du er selv ansvarlig for at du og din hund er tilstrekkelig forsikret. (Vi anbefaler å ha en hundeforsikring som dekker evt. veterinærutgifter).

 

"Education is learning what you didn`t even know you didn`t know"

Daniel Boorstin

 

bottom of page